English Polska
baner

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia samochodów P.P.H.U.ROTOR A.Tuchołka
ul. Jana z Kolna 28 , Gdynia Tel. +48 601 690 815
Fax (58) 620 13 66


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Firma P.P.H.U. ROTOR wypożycza samochody na czas określony przez Klienta, nie krótszy jednak niż 3 doby.
 2. Minimalny wiek Wynajmującego 25 lat, ważny dowód osobisty, prawo jazdy, paszport jeśli osoba wypożyczająca pojazd mieszka poza granicami RP.
 3. Zabronione jest udostępnione pojazdu osobom trzecim, niewymienionym w umowie najmu.
 4. Klient zobowiązany jest do podpisania umowy najmu pojazdu oraz wniesienia opłaty z góry, wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia.
 5. Najemca odpowiada materialnie wobec firmy P.P.H.U. ROTOR za braki w wyposażeniu samochodu lub uszkodzenia zewnętrzne, wynikłe z jego winy.
 6. Za zagubienie kluczyka Najemca zostaje obciążony kwotą 350 zł, natomiast za zgubienie dokumentów 950 zł.
 7. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę, spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zostanie on obciążony pełnymi kosztami naprawy, jak również postoju samochodu w warsztacie, wg stawki najmu.
 8. Firma P.P.H.U. ROTOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody i awarie powstałe poza granicami Polski.
 9. Firma P.P.H.U ROTOR zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji złozonej przez klienta bez podania przyczyny.
 10. W przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu - przez przewiezienie go na parking strzeżony i niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o powstałej szkodzie.
 11. Nie zwrócenie pojazdu w terminie określonym w niniejszej umowie powoduje powiadomienie policji o kradzieży pojazdu, a wszelkie koszta oraz konsekwencje wynikające z wszczęcia poszukiwania pojazdu ponosi Najemca.
 12. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą, a także przestrzegania obowiązujących przepisów drogowych.
 13. Podczas eksploatacji pojazdu Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad eksploatacji pojazdu, tj.: kontrola poziomu oleju, płynu w układzie chłodzenia, stanu powietrza ogumienia, aby nie doprowadzić do uszkodzenia przedmiotu najmu.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 15. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu firmy P.P.H.U ROTOR.
 16. P.P.H.U ROTOR nie odpowiada za wykroczenia drogowe popełnione przez Najemców (mandaty karne,zdjęcia z foto radarów).
 17. Firma P.P.H.U ROTOR nie zwraca kosztów poniesionych przez Najemce za naprawę auta poza granicami kraju oraz kosztów podróży związanych z dotarciem  do celu podróży oraz powrotem do kraju.
 18. Najemca oświadcza,że wyraża zgodę na automatyczne przetważanie jego danych osobowych przekazanych do firmy P.P.H.U ROTOR i zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r (Dz.U. Nr 133 poz:883) w celach marketingowych.Najemca oświadcza ,że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz prawie wglądu do swoich danych osobowych.

od 200 ZŁ NETTO

Wymiana oleju gratis
Wymiana oleju gratis pod warunkiem zakupu oleju w naszej firmie.

350,00 zł

Serwis klimatyzacji
Serwis klimatyzacji R134A oraz ozonowanie pojazdu w super cenie!

Newsletter

Zostaw nam swojego maila, a napiszemy do Ciebie z ciekawą ofertą.

Znajdziesz nas na:ZUMI
O firmie | Elektronika | Mechanika | Wypożyczalnia | Automonitoring | Wulkanizacja | Kontakt
Copyright ©2023 www.rotor.auto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kodowanie i cięcie - NowyFolder | Damtox - pozycjonowanie