English Polska
baner

Automonitoring

Program Ochrony Pojazdów - jest integralną częścią Satelitarnego Systemu Monitorowania Pojazdów AUTOMONITORING i umożliwia kompleksowe zabezpieczenie taboru samochodowego oraz przewożonych ładunków. W ramach programu POP możliwe jest korzystanie z następujących opcji:

- Czerwony przycisk - naciśnięcie przycisku w sytuacji zagrożenia wyzwala procedurę alarmową w Alarmowym Centrum Odbiorczym (ACO). Pozycjoner samoczynnie łączy się z ACO umożliwiając operatorowi nasłuch wnętrza kabiny pojazdu.

- Autoryzacja - każdorazowe wejście do pojazdu jest autoryzowane poprzez wykonanie określonej wcześniej czynności np.: włączenie dodatkowego przycisku. Brak autoryzacji powoduje uruchomienie procedury alarmowej.

- Telefon - w przypadku gdy kierowca zostaje siłą zmuszony do opuszczenia pojazdu, system umożliwia zgłoszenie tego faktu z każdego telefonu. Podając nazwę użytkownika oraz hasło można uruchomić procedurę alarmową.

- Czujniki - System AUTOMONITORING umożliwia podłączenie całej gamy czujników, których aktywacje i dezaktywacje może przeprowadzać operator ACO poprzez przesłanie odpowiedniej komendy. Naruszenie aktywnego czujnika powoduje wszczęcie procedury alarmowej.

- Strefy - w przypadku przekroczenia granicy zdefiniowanej strefy lub całego korytarza (wjazd do, wyjazd z, obydwa zdarzenia), pojazd wysyła sygnał alarmowy powodujący wszczęcie procedury alarmowej.

- Brak lokalizacji w trybie ON-LINE - w przypadku zaistnienia w systemie takiego zjawiska operator ACO weryfikuje z użytkownikiem przyczynę, a gdy została zidentyfikowana kradzież - uruchamia procedurę alarmową.


Procedury alarmowe

Po otrzymaniu alarmu z pojazdu operator ACO podejmuje natychmiastowe działania. Alarm może być wywołany nieumyślnie przez użytkownika bądź w rzeczywistej sytuacji zagrożenia chronionego pojazdu i/lub ładunku. W sytuacji alarmowej kiedy nie został zerwany kontakt z operatorem ACO, użytkownik jest zobowiązany do podania ustalonego hasła, nazwy abonenta oraz numeru rejestracyjnego pojazdu.


1. Alarm wywołany w sytuacji zagrożenia (np. naciśnięcie czerwonego przycisku):

- operator lokalizuje pojazd i w zależności od ustaleń z umowy: weryfikuje, powiadamia policję lub inne służby interwencyjne podając kolejno:

  • kierunek jazdy oraz prędkość pojazdu lub jego miejsce postoju - miejscowość, nazwę ulicy, numer drogi,
  • markę, kolor, numer rejestracyjny - operator kontynuuje obsługę alarmu do czasu odzyskania pojazdu lub ładunku przez policję lub inne służby interwencyjne


2. Kradzież pojazdu:

Operator ACO powiadamia policję lub służby interwencyjne w sytuacji:

  • otrzymania telefonicznego zgłoszenia od użytkownika o kradzieży pojazdu,
  • wygenerowania alarmu wskutek włamania do pojazdu lub jego kradzieży, o czym użytkownik zostaje powiadomiony przez operatora a fakt ten zostanie potwierdzony przez właściciela pojazdu,


3. Alarm wywołany nieumyślnie przez użytkownika (np. brak autoryzacji po wejściu kierowcy do pojazdu):

- operator kontaktuje się z użytkownikiem celem wyjaśnienia przyczyny wywołania alarmu,
- po stwierdzeniu, iż alarm jest fałszywy, operator nie powiadamia służb interwencyjnych i kończy obsługę alarmu.

W przypadku braku kontaktu z użytkownikiem pojazdu, operator podejmuje działania wg procedury opisanej w Umowie.

Operator ACO dysponuje aktualnym wykazem numerów telefonów do wszystkich jednostek policji w kraju. O uzasadnionym podjęciu procedury alarmowej informuje komendę policji terytorialnie przypisaną do miejsca, gdzie zaistniała potrzeba wszczęcia alarmu.

od 200 ZŁ NETTO

Wymiana oleju gratis
Wymiana oleju gratis pod warunkiem zakupu oleju w naszej firmie.

350,00 zł

Serwis klimatyzacji
Serwis klimatyzacji R134A oraz ozonowanie pojazdu w super cenie!

Newsletter

Zostaw nam swojego maila, a napiszemy do Ciebie z ciekawą ofertą.

Znajdziesz nas na:ZUMI
O firmie | Elektronika | Mechanika | Wypożyczalnia | Automonitoring | Wulkanizacja | Kontakt
Copyright ©2024 www.rotor.auto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kodowanie i cięcie - NowyFolder | Damtox - pozycjonowanie